STRUKTUR ORGANISASI
  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 
  Data per-Tanggal 25.06.2022
   
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
HAERUDIN, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700729 199603 1 001
TMT Jab. 20-01-2020
           
               
       
 
SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL
SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670726 199003 1 005
TMT Jab. 07-08-2020
 
KABID IDEOLOGI & KEWASPADAAN
AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH.MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650131 199309 1 001
TMT Jab. 07-08-2020
 
KABID KETAHANAN BANGSA
PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19820331 200012 1 001
TMT Jab. 30-12-2021
 
KABID POLITIK DALAM NEGERI

()
NIP.
TMT Jab. --
   
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
     
     
     
                     
             
 
KASUBBAG PROGRAM
WULANDARI, SE,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19710904 199403 2 002
TMT Jab. 07-08-2020
 
KASUBBID IDEOLOGI & WAWASAN KEBANGSAAN

()
NIP.
TMT Jab. --
 
KASUBBID KETAHANAN SENI & BUDAYA, AGAMA & KEMASYARAKATAN

()
NIP.
TMT Jab. --
 
KASUBBID SISTEM IMPLEMENTASI & KELEMBAGAAN POLITIK

()
NIP.
TMT Jab. --
     
 
KASUBBAG KEUANGAN
MUSLICHAH SETIASIH, SIP.MMG,M.Eng
Penata (III/c)
NIP. 19800901 201001 2 018
TMT Jab. 07-08-2020
 
KASUBBID KEWASPADAAN NASIONAL

()
NIP.
TMT Jab. --
 
KASUBBID KETAHANAN EKONOMI

()
NIP.
TMT Jab. --
 
KASUBBID PEMILU, PENDIDIKAN & BUDAYA POLITIK

()
NIP.
TMT Jab. --
     
 
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
BHAKTI WISNU WARDHANA, S.I.P.,M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19871230 200701 1 003
TMT Jab. 05-07-2021