STRUKTUR ORGANISASI
  BADAN KESBANGPOL
 
  Data per-Tanggal 05.12.2021
   
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
HAERUDIN, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700729 199603 1 001
TMT Jab. 20-01-2020
           
               
       
 
SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL
SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670726 199003 1 005
TMT Jab. 07-08-2020
 
KABID IDEOLOGI & KEWASPADAAN
AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH.MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650131 199309 1 001
TMT Jab. 07-08-2020
 
KABID KETAHANAN BANGSA

()
NIP.
TMT Jab. --
 
KABID POLITIK DALAM NEGERI
TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720924 199703 1 003
TMT Jab. 05-07-2021
   
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
     
     
     
                     
             
 
KASUBBAG PROGRAM
WULANDARI, SE,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19710904 199403 2 002
TMT Jab. 07-08-2020
 
KASUBBID IDEOLOGI & WAWASAN KEBANGSAAN
WIDI NUGROHO
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19811013 200012 1 002
TMT Jab. 07-08-2020
 
KASUBBID KETAHANAN SENI & BUDAYA, AGAMA & KEMASYARAKATAN
MUHAMMAD HARUN ARROSYID , S.STP, MA
Penata (III/c)
NIP. 19900509 201010 1 001
TMT Jab. 05-07-2021
 
KASUBBID SISTEM IMPLEMENTASI & KELEMBAGAAN POLITIK
MIMIK SUKAMTO, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19660502 198602 1 003
TMT Jab. 05-11-2018
     
 
KASUBBAG KEUANGAN
MUSLICHAH SETIASIH, SIP.MMG,M.Eng
Penata (III/c)
NIP. 19800901 201001 2 018
TMT Jab. 07-08-2020
 
KASUBBID KEWASPADAAN NASIONAL
PUSPITO ARIS GUNAWAN, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760901 199603 1 001
TMT Jab. 05-07-2021
 
KASUBBID KETAHANAN EKONOMI
FRIGIT NURCIPTO C, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19680101 199603 2 004
TMT Jab. 07-08-2020
 
KASUBBID PEMILU, PENDIDIKAN & BUDAYA POLITIK
RAHMAD WINARTO, SH
Penata (III/c)
NIP. 19820609 201101 1 006
TMT Jab. 05-07-2021
     
 
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
BHAKTI WISNU WARDHANA, S.I.P.,M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19871230 200701 1 003
TMT Jab. 05-07-2021