Permohonan Cuti di PNS Provinsi Jawa Tengah

 • Monday, 08 February 2021
 • ADM
 • 14385

Permohonan Cuti di PNS Provinsi Jawa Tengah

DASAR

 1. PP 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS; PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
 2. SE Kepala BAKN No. 01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS;
 3. Perka BKN No.24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
 4. Pergub. Jateng No. 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 5. SE Gubernur Jawa Tengah No. 090/12685 tanggal 17 Juni 2009 tentang Petunjuk Perjalanan Dinas dan Bukan Dinas ke Luar Negeri;
 6. Surat Kepala BKD Prov. Jateng No. 800/05821 tanggal 9 Agustus 2007 perihal Cuti Ibadah Haji.

 

JENIS CUTI (Klik Jenis Cuti yang dikehendaki)

 1. Cuti Tahunan
 2. Cuti Besar
 3. Cuti Sakit
 4. Cuti Bersalin/Melahirkan
 5. Cuti Karena Alasan Penting
 6. Cuti di Luar Tanggungan Negara
 7. Cuti Bersama

Lain-lain

 1. Pejabat yang berwenang memberikan atau menolak dan menandatangani surat ijin cuti yang dilaksanakan di luar negeri adalah Gubernur;
 2. PNS yg menjalankan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara menerima penghasilan penuh;
 3. PNS yg menjalankan cuti besar tidak berhak menerima tunjangan jabatan.