STRUKTUR ORGANISASI
  BADAN KESBANGPOL
 
  Data per-Tanggal 26.08.2019
   
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19591202 198203 1 005
TMT Jab. 01-01-2017
           
               
       
 
SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL
Drs. SUWONDO, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640623 199003 1 005
TMT Jab. 24-04-2015
 
KABID IDEOLOGI & KEWASPADAAN
Dra. ATIEK SURNIATI SUHERMAN, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19611115 198603 2 010
TMT Jab. 05-11-2018
 
KABID KETAHANAN BANGSA
SISWADI SURYANTO, SH, MHum
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631201 199103 1 018
TMT Jab. 05-11-2018
 
KABID POLITIK DALAM NEGERI
IBNU KUNCORO, SE, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631224 198603 1 008
TMT Jab. 21-07-2017
   
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
     
     
     
                     
             
 
KASUBBAG PROGRAM
MUSLICHAH SETIASIH, SIP.MMG,M.Eng
Penata (III/c)
NIP. 19800901 201001 2 018
TMT Jab. 26-07-2019
 
KASUBBID IDEOLOGI & WAWASAN KEBANGSAAN

(-)
NIP.
TMT Jab. --
 
KASUBBID KETAHANAN SENI & BUDAYA, AGAMA & KEMASYARAKATAN
PRAYITNA SUYATMA, SH.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19630312 198503 1 022
TMT Jab. 26-04-2013
 
KASUBBID SISTEM IMPLEMENTASI & KELEMBAGAAN POLITIK
MIMIK SUKAMTO, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19660502 198602 1 003
TMT Jab. 05-11-2018
     
 
KASUBBAG KEUANGAN
WULANDARI, SE,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19710904 199403 2 002
TMT Jab. 09-09-2011
 
KASUBBID KEWASPADAAN NASIONAL
NUR HASTUTI, SH. M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19640221 198510 2 001
TMT Jab. 26-07-2019
 
KASUBBID KETAHANAN EKONOMI
AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19650131 199309 1 001
TMT Jab. 05-11-2018
 
KASUBBID PEMILU, PENDIDIKAN & BUDAYA POLITIK
SUMANTO, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19620501 198903 1 011
TMT Jab. 21-07-2017
     
 
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
ANIK EMYATI, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19621225 198510 2 001
TMT Jab. 05-06-2012